Pro zájemce o službu:

Ceník služeb platný od 1.1.2018            >>> formát PDF <<<

Žádost  o přijetí                                       >>> formát DOC <<<

Osobní dotazník                                       >>> formát DOC <<<

Lékařské vyjádření                                  >>> formát DOC <<<

Souhlasy se zpracováním osobních údajů:

Podání žádosti o službu                          >>> formát DOC <<<

Zákonný zástupce/opatrovník               >>> formát DOC <<<

Uchazeč o zaměstnání                            >>> formát DOC <<<

 

Další dokumenty ke stažení:

Anketní lístek                                          >>> formát PDF <<<

Finanční plán nákladů a výnosů            >>> formát XLS <<<

 

zpět