Respektujeme jedinečnost každého člověka

Virtuální prohlídka

Informace pro návštěvy

Návštěvy klientů jsou povoleny za dodržení bezpečnostních podmínek.

Pondělí-Pátek 14.00-17.00 hod., v Sobotu, Neděli a ve svátek 9.00-18.00 hod., v altánu u vchodu do objektu a nebo ve vytvořeném návštěvním místě v průjezdu. Návštěvy vyřizuje sociální pracovnice Bc. Novotná DiS. a vrchní sestra Milena Izerová.

O Domově

Posláním Domova Vraný je zajistit důstojné a plnohodnotné prožívání života uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohou zůstat v přirozených podmínkách svého domova. Tohoto chceme dosáhnout individuálním přístupem ke každému uživateli, s přihlédnutím k jeho potřebám a schopnostem, zapojením do společenského dění a respektováním lidských práv.

Středočeský kraj

Zásady poskytování péče:

  • Uznávání hodnot a ochrana práv uživatelů
  • Respektování svobodné volby
  • Partnerství a spolupráce
  • Individuální přístup a flexibilita
  • Podpora samostatnosti a soběstačnosti
  • Odbornost
  • Kvalita
  • Diskrétnost