Úvod

Vítáme Vás na internetových stránkách Domova Vraný, poskytovatele sociálních služeb.

Na našich stránkách Vás chceme seznámit s naším zařízením, službami, cíli a posláním v poskytování sociálních služeb.

 

 

>>> INFORMAČNÍ LETÁK (PDF) <<<

 

Popis realizace poskytování sociálních služeb v zařízení

Domov Vraný

 • Hlavním cílem organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 SB., o sociálních službách.

 • Domov Vraný , poskytovatel sociálních služeb je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Středočeský kraj.

 

Materiální zabezpečení poskytování služby

Příspěvková organizace spravuje movitý a nemovitý majetek, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Zařízení hospodaří s finančními prostředky od:

 • Středočeského kraje

 • Ministerstva práce a sociálních věcí

 • S prostředky ze svých fondů

 • Pravidelné platby od uživatelů za sjednané služby. Uživatelé odvádějí platby ze svých příjmů (starobní důchod, invalidní důchod, příspěvek na péči).

 

Druhy poskytovaných služeb

 • Celodenní stravování
 • Celoroční ubytování
 • Pomoc při uplatňování právních nároků, při vyřizování osobních záležitostí
 • Pomoc při běžných úkonech péče o uživatele, oblékání, hygiena, stravování, apod.
 • Výchovné a aktivizační činnosti
 • Nákupy s doprovodem i bez něho
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Kulturní a rekreační pobyty, výlety
 • Zdravotnické služby
 • Pedikúra, manikúra, kadeřník

 

Charakteristika služby

 • Kapacita Domova je 50 míst
 • Pobytová služba v celoročním nepřetržitém provozu je určena ženám i mužům se sníženou soběstačností a je zaměřena na podporupři naplňování potřeb uživatelů.
 • Ubytování je zajištěno ve 2-4 lůžkových pokojích
 • Uživatelé využívají společného sociálního zařízení (2x přízemí, 2x 1.patro)
 • Společnými prostory jsou dvě jídelny, 3 menší odpočinkové klubovny, 1 obývací pokoj a společenský sál
 • K zájmovým činnostem, relaxaci a odpočinku je využíváno atrium zámku
 • Součástí prostor je také velká Zámecká zahrada, vhodná k odpočinku, ale také k pracovním činnostem klientů (obdělávání vlastních záhonků )
 • Domov byl zapojen do projektu „Etincelle o.s. Kavárna Bez konce“,  jehož cílem je vyškolit a poté nabídnout pracovní místa některým klientům. V současné době hledáme pro naše klienty nové pracovní zařazení

 

 

 • Naše organizace se zúčastnila Individuálního projektu Středočeského kraje „Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji“ s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/05.00049. Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem tohoto projektu bylo průběžné vzdělávání našich pracovníků.
 • V současné době zahajujeme spolupráci s "Poradenským centrem Startujeme o.p.s.", který našim klientům nabízí služby v oboru sociální rehabilitace formou terénních a ambulantních služeb.

Báseň do soutěže

Na Zámku

 

Nejsme žádní básníci, 

my jsme tu jen osadníci. 

Tak si tu žijem na zámku Vraný, 

staří i mladí pěkně dohromady.

 

Dny navlékáme jak barevné korále, 

nemáme pány, nemáme krále. 

Není mezi námi smutku ani dlouhé chvíle. 

Jeden den radost z práce máme 

a druhý zas na autobus utíkáme. 

 

Ve Slaném nám muzika hraje! 

Chcem tančit, chcem se smát, 

Chcem se stále radovat. 

Jsem ráda, že tady jsem, 

jsem ráda, že chodím ven. 

 

Já u stolečku sedám,malé pérko zvedám, 

abych Ti napsala, 

v dál krásné políbení poslala. 

Já zas rád jezdím na buřta, 

lepší je jak sladká buchta. 

 

A k buřtu dobré pivko, 

ba není špatné ani vínko. 

Já zamiloval se hned 

do dívky krásné jak svěží květ. 

 

Miluška to je pěkná holka, 

když se na ni člověk kouká. 

Já zas rád mám svýho Šáťu, 

kamaráda, jak má být. 

 

Šáťa nikdy nezklame, 

je všude tam,kde chci ho mít. 

Léta s léty ruce si podají, 

listy ze stromů o podzimcích padají. 

 

Život nám utíká, stáří je tu hned, 

ještě že máme věci z firmy Dentimed.