Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Základní účel zřízení - poskytování sociálních služeb
Hlavní činnost - předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen rozhodnutím o registraci podle §78-84 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

Organizační struktura
Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb
  Zámek 1, 273 73 Vraný

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb
  Zámek 1, 273 73 Vraný

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek 14:00 - 17:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 602 601 952, +420 608 101 954

  4.5 Adresa internetové stránky

  domov-vrany.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb
  Zámek 1, 273 73 Vraný

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:
  reditel@domov-vrany.cz
  socialni@domov-vrany.cz

 • 4.8 Datová schránka

  7q9kjg9

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 35-3513320257/0100

6. IČO

71234420

7. DIČ

Není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: domov.vrany@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 7q9kjg9

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb, Zámek 1, 273 73 Vraný

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel organizace, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.